Kuruluş Bildirgesi

Cumhur İnan Bilen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Kuruluş Bildirgesi


Demokratik toplumlarda halka sunulacak hizmetlerin halkın demokratik taleplerine uygun bir şekilde ve gecikmeksizin yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yasa koyucunun ve idari organların şekil verdiği yasal ve idari mevzuatın her kademedeki muhatapları tarafından doğru anlaşılması çok önem taşımaktadır. Bu bağlamda meslek mensuplarına farklı kamusal otoriteler tarafından çok önemli görevler yüklendiğini belirtmeye gerek yoktur. Öte yandan, küreselleşen dünya şartlarında da farklı katılım & işbirliği ve çözüm oluşumlarına da hazırlıklı olmak ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.
Cumhur İnan Bilen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.; mesleki mevzuatın öngördüğü ulusal ve uluslararası konularda meslek etiğine bağlı, güncel mevzuatı objektif yorum ve yaklaşımlarla ve gerçekçi risk analizleri yaparak doğru uygulamak, vergi hukuku, özel hukuk, muhasebe, finans, iktisat, vb. farklı disiplinlerin kesişim noktasında mesleki tecrübemizle güncel bilgi akışına hâkim olarak, yargısal içtihatları ve idari uygulamaları yakından takip edip müşterilerini zamanında ve doğru seçimlere yönlendirmek ve kamu görevi yaptığının bilinci ile müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda; Şirketimiz yerli ve yabancı, bireysel ya da kamusal ihtiyaç sahiplerine vergi, muhasebe, mali hukuk ve finansal konularda hizmet talep edeceklere hizmet sunacaktır.
Kamusal ve özel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen çalışma sahasında bugüne kadar değerli hizmetler sunan onurlu meslektaşlarımın zorlu uğraşlarına katılabilmeyi ümit ediyor, en derin saygılarımın kabulünü arz ediyorum.

Cumhur İnan Bilen

Yeminli Mali Müşavir