2023/32 Vergisel Açıdan Şüpheli Alacak Uygulaması, Yurt Dışından Alacaklara Karşılık Ayrılması ve Muhasebe Kayıtları (12.10.2023)