2023/27 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) Resmi Gazete’de Yayımlandı (11.09.2023)