2022/40 İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı (06.07.2022)