2021/6 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (18.01.2021)