2020/45 Fesih Yasağı, Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Hususlarında Önemli Düzenlemelerin Yer Aldığı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (29.07.2020)