2019/40 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS’e) Kayıt Zorunluluğu (23.08.2019)