2018 / 20 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler (30.11.2018)