“VUK Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi ve Monografi Çözümü, Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolara ve Raporlamalara Etkileri” Uygulamalı Eğitimi