2024/25 İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru (03.07.2024)