2024/24 Vergi Mevzuatı Açısından Gider Pusulası, Tanımı, Kullanım Şartları, Son Değişiklikler ve Muhasebe Kayıtları (06.06.2024)