2024/13 KDV 1 ve KDV 2 Beyannamelerinde Değişiklik Yapıldı (05.02.2024)