2024/12 Damga Vergisi Kanunu Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 69) Resmi Gazete’de Yayımlandı (31.01.2024)