2024/11 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Resmi Gazete’de Yayımlandı (26.01.2024)