2024/03 Vergisel Açıdan Şüpheli Alacak Uygulaması, Yurt Dışından Alacaklara Karşılık Ayrılması ve Muhasebe Kayıtları (Revize) (04.01.2024)