2023/42 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (14.11.2023)