2023/37 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde (Sıra No: 509, 527 ve 531) Yapılan Son Değişiklikler ve 551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yapılan Yeni Düzenlemeler (16.10.2023)