2023/36 6331 Sayılı Kanun Kapsamında İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerine Sağlanan Sigorta Prim Teşviki Uygulaması (13.10.2023)