2023/35 Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi (13.10.2023)