2023/28 Vergilemede Dönemsellik İlkesi, Gelir & Gider Tahakkuklarının Önemi (11.09.2023)