2023/24 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Uygulanacak 2023 Yılı İdari Para Cezaları (04.09.2023)