2023/18 KOBİ Tanımı ve Sınıflandırmasında Değişiklik Yapıldı (31.05.2023)