2023/09 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticaret Siciline Tescil Edilen Bazı İşlemler İçin Bildirim Zorunluluğu Kaldırılmıştır (27.01.2023)