2023/06 İlave Ar-Ge İndirimi Mekanizmasına Tasarım Kriterlerinin Eklenmesi ve Süre Uzatımı (23.01.2023)