2023/02 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (06.01.2023)