2022/54 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Yeni Düzenleme (30.11.2022)