2022/51 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No 311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 321) (31.10.2022)