2022/50 Şirketlerin Yabancı Para Nakdi Varlıklarının, Nakdi Ticari Kredi Kullanımına Etkileri ve Bu Varlıkların Bağımsız Denetimi (26.10.2022)