2022/49 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Önemli Değişiklikler (25.10.2022)