2022/35 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler (02.06.2022)