2022/34 42 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler (31.05.2022)