2022/3 İhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satışına İlişkin Zorunluluk Getirildi (03.01.2022)