2022/16 TL Mevduata Dönüşten Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak İstisnalara İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (11.02.2022)