2022/15 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Duyuru Yayımlandı (11.02.2022)