2022/14 7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (31.01.2022)