2022/12 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler (25.01.2022)