2021/8 Covid-19 Kapsamında Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesine İlişkin 524 Sıra No.lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (25.01.2021)