2021/7 Form BA/BS Uygulamasında Değişiklik Yapan 523 Sıra No.lu VUK Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı (25.01.2021)