2021/57 Asgari Ücrete Vergi İstisnası Getiren Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı (28.12.2021)