2021/46 KDV İadesinde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Ödenmiş Olması Şartını Getiren Tebliğ Hükmünün Yürürlüğü Danıştay Kararı ile Durduruldu (29.09.2021)