2021/42 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı (18.06.2021)