2021/26 Uluslararası İhalelerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması İçin İhaleye Yabancı Firmalar Tarafından Teklif Verilme Şartı İptal Edilmiştir (29.04.2021)