2021/2 7262 Sayılı Kanun ile Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterine Elektronik Ortamda Tutulma Zorunluluğu Getirildi (08.01.2021)