2021/12 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı (16.02.2021)