2020/52 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (12.10.2020)