2020/51 Öğrencilere Verilen Bursların Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi (05.10.2020)