2020/48 İhracat Gelirlerinin Beyan Edileceği Dönem (05.09.2020)