2020/4 Belirli Mükelleflere Nihai Tüketici Açıklamasıyla e-Arşiv Fatura Düzenleme İmkanı Getirilmiştir (13.01.2020)