2020/37 Mal ve/veya Hizmet Alımı (BA) & Mal ve/veya Hizmet Satışı (BS) Formu (05.06.2020)