2020/32 Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı (22.05.2020)